Anmälan

Vi upplever sen en vecka tillbaka störningar i vår e-post. Vi hänvisar därför till telefon. Ni kan nå oss på: 0411-168 18

Jag har tagit del av gällande priser och är införstådd med att dessa kan ändras under utbildningens gång. Detta avtal gäller i 12 månader, om ingen annan överenskommelse har tecknats. Betalda lektioner har en giltighetstid tom det aktuella kalenderårets slut. Återbud ska lämnas senast kl 12.00 arbetsdagen före den bokade lektionen och senast 1 vecka före bokad riskutbildning. I annat fall debiteras full avgift. Alla våra elever blåser i vår alkomätare innan körlektionen påbörjas. Jag tillåter att bilder som tagits under utbildningen publiceras på internet, med eller utan mitt namn. I egenskap av vårdnadshavare för ovanstående godkänner jag ovanstående villkor samt att alla förekommande avgifter faktureras.