Introduktionsutbildning i Ystad

För att du ska kunna övningsköra privat för B-körkort krävs två saker: en elev med körkortstillstånd och en handledare med ett handledartillstånd. För att få detta måste du och din handledare gå en introduktionsutbildning innan du kan börja övningsköra. Utbildningen behöver vara giltig för att Transportstyrelsen ska kunna godkänna en ansökan om handledarskap. Utbildningens syfte är att öka säkerheten och minska olyckorna på vägen.

Börja med introduktionsutbildning

På vår trafikskola erbjuder vi introduktionsutbildning för dig och din handledare. Eleven behöver inte vara inskriven på skolan. Utbildningen är giltig i 5 år. Varje elev du ska övningsköra med måste genomföra introduktionsutbildningen.

En introduktionsutbildning är minst tre timmar lång. När introduktionsutbildningen är över registrerar vi det hos Transportstyrelsen och din handledare kan då ansöka om handledarskap. Du som elev måste ha ditt körkortstillstånd klart och kom ihåg att du måste ha fyllt 16 år, för att kunna gå utbildningen och börja övningsköra.

Introduktionsutbildning – Minska olyckor vid övningskörning

Under utbildningen får handledaren och eleven bland annat lära sig mer om vad man kan göra som bilförare för att minska miljöpåverkan under bilkörningen. Något som också är viktigt, vilket lyfts fram under utbildningen, är hur vi tillsammans kan minska olyckor i trafiken. Enligt statistik är unga förare idag överrepresenterade när det gäller svåra olyckor i trafiken. Det är därför viktigt att redan från början introducera ett starkt säkerhetstänk, vilket är en avgörande faktor för att lyckas ändra på det. Sedan introduktionsutbildningen infördes har olyckor vid övningskörning minskat med 50%.

KONTAKTA OSS FÖR INTRODUKTIONSUTBILDNING I YSTAD

Behöver du och din handledare en introduktionsutbildning för att kunna komma igång med körkortet? Hos oss kan ni tillsammans boka detta. Kontakta oss redan idag!

Kontakta oss direkt

Fotogalleri